Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 62 хиляди лева от санкции са постъпили в РИОСВ – Пловдив през октомври
08.11.2016
Общо 175 проверки на 156 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Пловдив през октомври. От тях 100 са извънредни. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 51 предписания. Съставени са 6 акта за констатирани административни нарушения. Деветнадесет са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство. С тях са наложени санкции в размер на 59 000 лв. За неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни РИОСВ – Пловдив е наложила санкция в размер на 30 000 лв. на „Агрия“ АД.
Събраните от експертите на РИОСВ – Пловдив суми от санкции през октомври са в размер на 61 636 лв. От тях 11 468 лв. са преведени на общините, на чиято територия се намират обекти-замърсители на околната среда и глобени от екоинспекцията. Най-големи са приходите  за  общините Пловдив – 3 088 лв., Садово – 2 708 лв., Хисаря – 2 499 лв. и Марица – 2050 лв. Средствата могат да се използват само за реализиране на екологични проекти.
Двадесет и два са сигналите на „зеления“ телефон, по които са извършени  проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив. Част от жалбите не са от компетентността на инспекцията и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
Подробности от отчета на РИОСВ – Пловдив, може да се види на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com.
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103