Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 62 хиляди лева от санкции са постъпили в РИОСВ – Пловдив през октомври
08.11.2016
Общо 175 проверки на 156 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Пловдив през октомври. От тях 100 са извънредни. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 51 предписания. Съставени са 6 акта за констатирани административни нарушения. Деветнадесет са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство. С тях са наложени санкции в размер на 59 000 лв. За неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни РИОСВ – Пловдив е наложила санкция в размер на 30 000 лв. на „Агрия“ АД.
Събраните от експертите на РИОСВ – Пловдив суми от санкции през октомври са в размер на 61 636 лв. От тях 11 468 лв. са преведени на общините, на чиято територия се намират обекти-замърсители на околната среда и глобени от екоинспекцията. Най-големи са приходите  за  общините Пловдив – 3 088 лв., Садово – 2 708 лв., Хисаря – 2 499 лв. и Марица – 2050 лв. Средствата могат да се използват само за реализиране на екологични проекти.
Двадесет и два са сигналите на „зеления“ телефон, по които са извършени  проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив. Част от жалбите не са от компетентността на инспекцията и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
Подробности от отчета на РИОСВ – Пловдив, може да се види на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com.
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103