Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив дава предписания за ремонт на канализационната мрежа в Брестник
03.11.2016

След сигнали на жители на пловдивското село Брестник за заливане с отпадъчни води от канализацията, експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха проверки. Поради запушен участък в канализацията, минаваща през стопанския двор на селото, отпадъчната вода прелива през една от шахтите и се оттича свободно по частни имоти. Oтпадъчни води са залели участъци от градини и селскостопански пътища и се вливат в общински напоителен канал. На места има и заблатяване. Кметовете на селото Елена Проданова и на община „Родопи“ инж. Пламен Спасов са запознати с проблема.

В края на месец юни е бил правен опит да се отпуши канализацията със специализирана техника на ВиК, но поради сериозността на ситуацията е необходимо да се извърши разкопаване и подмяна на положените тръби.
В писмо до общинската администрация РИОСВ – Пловдив настоява да се  предприемат спешни мерки за преустановяване на замърсяването в срок до 10 ноември 2016 г. Според Закона за водите, чл. 126, ал. 1, община Родопи в качеството си на собственик, който експлоатира канализационната мрежа, е длъжна да я поддържа в техническа изправност и да осигури непрекъснато нормалното й функциониране.
В отговор на предписанията на екоинспекцията общината съобщи, че е изготвила проект за съоръжение – преливник, който не е бил разработен от проектанта към основния проект. Открита е процедура по Закона за обществените поръчки за определяне на избор на строител за съоръжението и за съпровождащата тръбна мрежа, което ще реши проблема.  
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103