Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив дава предписания за ремонт на канализационната мрежа в Брестник
03.11.2016

След сигнали на жители на пловдивското село Брестник за заливане с отпадъчни води от канализацията, експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха проверки. Поради запушен участък в канализацията, минаваща през стопанския двор на селото, отпадъчната вода прелива през една от шахтите и се оттича свободно по частни имоти. Oтпадъчни води са залели участъци от градини и селскостопански пътища и се вливат в общински напоителен канал. На места има и заблатяване. Кметовете на селото Елена Проданова и на община „Родопи“ инж. Пламен Спасов са запознати с проблема.

В края на месец юни е бил правен опит да се отпуши канализацията със специализирана техника на ВиК, но поради сериозността на ситуацията е необходимо да се извърши разкопаване и подмяна на положените тръби.
В писмо до общинската администрация РИОСВ – Пловдив настоява да се  предприемат спешни мерки за преустановяване на замърсяването в срок до 10 ноември 2016 г. Според Закона за водите, чл. 126, ал. 1, община Родопи в качеството си на собственик, който експлоатира канализационната мрежа, е длъжна да я поддържа в техническа изправност и да осигури непрекъснато нормалното й функциониране.
В отговор на предписанията на екоинспекцията общината съобщи, че е изготвила проект за съоръжение – преливник, който не е бил разработен от проектанта към основния проект. Открита е процедура по Закона за обществените поръчки за определяне на избор на строител за съоръжението и за съпровождащата тръбна мрежа, което ще реши проблема.  
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103