Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ наложи текуща месечна санкция на „Захарен комбинат Пловдив” АД за замърсяване на атмосферния въздух
14.05.2007

Текуща месечна санкция от 699 лв. наложи РИОСВ на „Захарен комбинат Пловдив” АД след като при контролни измервания се установи превишаване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
 
44 акта за нарушения на екологичното законодателство съставиха експерти от РИОСВ - Пловдив за първите четири месеца на годината. Издадени са 29 наказателни постановления на обща стойност 79 350 лв., наложените 7 санкции са за над 14 000 лв.  Най-много са глобите са замърсяване наводни обекти с непречистени отпадъчни води. За четирите месеца са извършени 171 проверки, от които 29 са по сигнал на граждани.