Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
30.09.2016
Решение по ОВОС № 3-ІV/ 30.09.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на участък за производство на целулоза“ в УПИ I-519, гр. Стамболийски, Възложител: «Монди Стамболийски» ЕАД