Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив предприе мерки срещу изпускането на миризми от инсталацията за биогаз в село Труд
20.09.2016
РИОСВ – Пловдив извърши поредна извънредна проверка на инсталацията за биогаз в пловдивското село Труд. На място експертите са установили, че обектът работи със 100% натоварване. На дружеството са издадени предписания в срок до 30 септември да се покрият перколатната вана и резервоарите, както и да се поставят капаци на шахтите. По време на проверката е извършен обход на работната площадка, при която е усетена непостоянна миризма, характерна за влаганите суровини.
На дружеството ще бъде съставен акт за административно нарушение за неводене на отчетност по Закона за управление на отпадъците. След изтичане на срока на дадените предписания, на територията на с. Труд ще бъде разположена мобилна автоматична станция на ИАОС на МОСВ за измерване на качеството на атмосферния въздух.
Директорът на РИОСВ – Пловдив ще определи комисия в състав от три длъжностни лица, които да извършат проверка и да определят разпространението на неприятни миризми извън границите на площадката. Съгласно Инструкцията на МОСВ в комисията се включват представители на РИОСВ – Пловдив, ОбС на община „Марица“ и на оператора.
РИОСВ ще изиска от община „Марица“ да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на жителите на с. Труд и цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през селото, а по обходен маршрут.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103