Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкция от 5000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив за неизпълнение на екологичните нормативи
21.05.2007

Санкция от 5000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на пазарджишката фирма „Тера газ-02” ООД за неизпълнение на екологичните нормативи. Проверка на екоексперти в пловдивска бензиностанция на дружеството установи, че не са изпълнени техническите изисквания  на Наредбата за  ограничаване на емисиите на летливи органични съединения  при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. 

 
На фирмата са дадени указания да се изградят херметични връзки за отвеждане на бензиновите пари при зареждане на стационарната цистерна от подвижните цистерни. При неизпълнение следва санкция в двоен размер и запечатване на съоръженията.