Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкция от 5000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив за неизпълнение на екологичните нормативи
21.05.2007

Санкция от 5000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на пазарджишката фирма „Тера газ-02” ООД за неизпълнение на екологичните нормативи. Проверка на екоексперти в пловдивска бензиностанция на дружеството установи, че не са изпълнени техническите изисквания  на Наредбата за  ограничаване на емисиите на летливи органични съединения  при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. 

 
На фирмата са дадени указания да се изградят херметични връзки за отвеждане на бензиновите пари при зареждане на стационарната цистерна от подвижните цистерни. При неизпълнение следва санкция в двоен размер и запечатване на съоръженията.