Други
  2019
  ноември (1)
  октомври (1)
  юни (1)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Oбществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на Участък за производство на целулоза“ в УПИ I-519, гр.Стамболийски
02.09.2016

На 24.08.2016г. от 9,30ч. в сградата на община Стамболийски, зала № 7,се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на Участък за производство на целулоза“ в УПИ I-519, гр.Стамболийски

 
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община стамболийски, гр. Стамболийски, зала № 7, както и  в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Община Стамболийски, РИОСВ Пловдив или на срещите за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Марица” от 19.07.2016г.