Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Oбществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на Участък за производство на целулоза“ в УПИ I-519, гр.Стамболийски
02.09.2016

На 24.08.2016г. от 9,30ч. в сградата на община Стамболийски, зала № 7,се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на Участък за производство на целулоза“ в УПИ I-519, гр.Стамболийски

 
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община стамболийски, гр. Стамболийски, зала № 7, както и  в приемното време на РИОСВ Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Община Стамболийски, РИОСВ Пловдив или на срещите за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във в-к „Марица” от 19.07.2016г.