Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на въздуха в района на пожара на тютюневите складове
23.08.2016

След пожара в събота в склад на Тютюневия град в Пловдив е сформиран екип от експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Избрано е подходящо място за провеждане на анализ на качеството на въздуха с мобилна апаратура GASMET на 26 показатели – въглероден диоксид, метан, амоняк, флуороводород, толуен, пропан, серен диоксид, диметиламин и др. Измерването започва в 17:15 ч. при температура 30.8о C и относителна влажност на въздуха - 25,1 %. Направено е непрекъснато измерване, а резултатите са осреднявани на всеки 15 минути. Те показват ниски стойности на всички измервани показатели, за някои от тях стойностите са по-ниски от границата на количественото определяне на метода.

Резултатите от измерванията не могат да се сравняват с нормите за атмосферен въздух, посочени в нормативните документи, защото проучването се осъществява в условия на аварийна ситуация.  
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103