Други
  2020
  април (4)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на въздуха в района на пожара на тютюневите складове
23.08.2016

След пожара в събота в склад на Тютюневия град в Пловдив е сформиран екип от експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Избрано е подходящо място за провеждане на анализ на качеството на въздуха с мобилна апаратура GASMET на 26 показатели – въглероден диоксид, метан, амоняк, флуороводород, толуен, пропан, серен диоксид, диметиламин и др. Измерването започва в 17:15 ч. при температура 30.8о C и относителна влажност на въздуха - 25,1 %. Направено е непрекъснато измерване, а резултатите са осреднявани на всеки 15 минути. Те показват ниски стойности на всички измервани показатели, за някои от тях стойностите са по-ниски от границата на количественото определяне на метода.

Резултатите от измерванията не могат да се сравняват с нормите за атмосферен въздух, посочени в нормативните документи, защото проучването се осъществява в условия на аварийна ситуация.  
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103