Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Младши експерт в Дирекция “Контрол на околната среда” в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
17.08.2016

 Приложение към протокол № 3

 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
  

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултати от решаването на теста за длъжността Младши експерт, в дирекция КОС, отдел УООП

точки

оценка

1.   Христина Ангелова Вантова

50

2,5

2.   Делка Нончева Георгиева

60

3

3.   Елена Георгиева Янкова

75

3,75

4.   Даниела Василева Маркова

85

4,25

5.   Нели Петрова Гешева

60

3

6.   Елеонора Георгиева Юрукова

100

5

7.   Гергана Илиева Дончева - Христозова

70

3,5

8.   Мергюл Рафедова Исуф

60

3

 

 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
  1. Елена Георгиева Янкова
  2. Даниела Василева Маркова
  3. Елеонора Георгиева Юрукова