Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив глобява с 10 000 лева „Агрия“ АД за замърсяване на река Чепеларска
16.08.2016

 

РИОСВ – Пловдив глобява с 10 000 лева „Агрия“ АД за нарушение на екологичното законодателство. Тя е на основание Закона за опазване на околната среда заради изпускане на отпадъчни води с високи концентрации на метали, резултат от производството на фирмата, което е довело до измиране на риба в река Чепеларска в участъка при моста на село Катуница на 24 юли тази година.

При извънредна проверка експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда констатираха нарушения от страна на предприятието за производство на препарати за растителна защита „Агрия“ АД. Експертите са установили следните показатели на замърсения участък на реката: рН – 7.12, разтворен кислород – 6,5 мг/л, електропроводимост – 1735 µS/сm при норма 750 µS/сm. Взетите проби от Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда показват многократно превишаване на стандартите за качество на околната среда, което съответства на установените високи стойности на измерената електропроводимост.

 

 

 

 

 

 

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]