Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обучение в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013
12.08.2016
На 16.08.2016 г. от 10,30 ч.  в сградата на РИОСВ- Пловдив ще се  проведе обучение за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016.
Обучението е в рамките на  проект LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG съ-финансиран по Програмата.