Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив издаде предписания на ВМЗ-Сопот за окончателно ликвидиране на замърсяването на площадка Иганово
01.06.2007

РИОСВ-Пловдив издаде предписания на ВМЗ-Сопот да продължи почистването на замърсените с нефтопродукти терени край площадка Иганово.  Аварийно изпускане на мазут от спукана тръба преди време замърси с нефтопродукти утаителните шахти и преминаващите през тях отпадъчните води, които се заустват в река Певченско дере. Първоначалната проверка на екоексперти установи замърсяване на водите  на реката и на почвата около утаителните шахти. На дружеството бе съставен акт за 10 000 лв.
При последваща проверка днес, 01.06, се констатира, че по бреговете на реката все още има отлагания на мазут, както и замърсена растителност. Терените около шахтите са почистени и запръстени.
 
На дружеството са дадени предписания да не се допуска изтичане на нефтопродукти с отпадъчните води от обекта, да се продължи почистването на засегнатите площи, както и почистването на коритото на реката и бреговете й от замърсената растителност. След пълното ликвидиране на последиците от аварията да се уведоми писмено директорът на РИОСВ-Пловдив.