Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Депата в Асеновград, Карлово, Цалапица и Шишманци приемат строителни отпадъци
11.08.2016

 Депата в Асеновград, Карлово, Цалапица и Шишманци приемат строителни отпадъци

 
 
           От месец юли инсталацията за строителни отпадъци в село Първенец не се използва за третиране на инертни (строителни) материали.
РИОСВ – Пловдив напомня, чe строителни отпадъци могат да се извозват на депата в Асеновград, Карлово, Цалапица и Шишманци. Единствената клетка за инертни материали се намира на сметището в Асеновград. На депата в Карлово, Цалапица и Шишманци могат да се извозват строителни отпадъци с цел оползотворяването им. Преди депониране трябва да се спазват изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Според нея лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, трябва да прилагат определен ред при третирането им. Toй включва подготовка за повторна употреба, рециклиране на строителни материали, които не могат да бъдат повторно употребявани, оползотворяване в обратни насипи и за получаване на енергия, както и обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат употребени, оползотворени или рециклирани по друг начин.
Инсталациите за третиране на строителни отпадъци могат да се намерят на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда: Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103