Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи имуществена санкция за 40 хиляди лева на стъкларски завод
10.08.2016
При извършена планова проверка на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД експерти на РИОСВ – Пловдив установиха нарушения по изпълнение на условията от комплексното разрешително. Констатирано е, че предприятието извършва производствена дейност във ванна пещ № 1 без монтаж на пречиствателно съоръжение с керамични елементи  и без писменото потвърждение от екоинспекцията за изпълнение на условията и изискванията по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
За установеното нарушение на дружеството е издадено наказателно постановление от директора на РИОСВ – Пловдив. Санкцията е в размер на 40 000 лева.          
За констатирани превишения на емисионни норми по показател азотен оксид на два точкови източника към две ванни пещи в завода са наложени текущи санкции от 3 860 месечно.
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103