Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи имуществена санкция за 40 хиляди лева на стъкларски завод
10.08.2016
При извършена планова проверка на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД експерти на РИОСВ – Пловдив установиха нарушения по изпълнение на условията от комплексното разрешително. Констатирано е, че предприятието извършва производствена дейност във ванна пещ № 1 без монтаж на пречиствателно съоръжение с керамични елементи  и без писменото потвърждение от екоинспекцията за изпълнение на условията и изискванията по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
За установеното нарушение на дружеството е издадено наказателно постановление от директора на РИОСВ – Пловдив. Санкцията е в размер на 40 000 лева.          
За констатирани превишения на емисионни норми по показател азотен оксид на два точкови източника към две ванни пещи в завода са наложени текущи санкции от 3 860 месечно.
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103