Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва масови проверки по Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения
04.06.2007

РИОСВ-Пловдив започва масирани проверки дали се спазва новата Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) от  производители, вносители и търговци на бои, лакове и авторепаратурни продукти. Сред новите  изисквания е на етикета върху опаковката на продуктите, наред с досегашаната задължителна информация, да се обозначава подкатегорията на продукта, нейното обозначение и съответната норма за максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l. Отбелязва се още максималното съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт.
 
Целта на Наредбата, приета с ПМС №40/27.02.2007г, е да се предотврати или намали замърсяването на въздуха, свързано с участието на летливи органични съединения. Тези съединения допринасят за разрушаването на стратосферния озонов слой, те се явяват парникови газове и вземат участие във фотохимични реакции с други вещества, като в резултат се получава потенциално опасният тропосферен озон.