Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва масови проверки по Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения
04.06.2007

РИОСВ-Пловдив започва масирани проверки дали се спазва новата Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) от  производители, вносители и търговци на бои, лакове и авторепаратурни продукти. Сред новите  изисквания е на етикета върху опаковката на продуктите, наред с досегашаната задължителна информация, да се обозначава подкатегорията на продукта, нейното обозначение и съответната норма за максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l. Отбелязва се още максималното съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт.
 
Целта на Наредбата, приета с ПМС №40/27.02.2007г, е да се предотврати или намали замърсяването на въздуха, свързано с участието на летливи органични съединения. Тези съединения допринасят за разрушаването на стратосферния озонов слой, те се явяват парникови газове и вземат участие във фотохимични реакции с други вещества, като в резултат се получава потенциално опасният тропосферен озон.