Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ПРИМЕРЕН СПИСЪК С НОРМАТИВНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ КОС, РИОСВ - ПЛОВДИВ
03.08.2016

Закон за опазване на околната среда

Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му
Закон за административните нарушения и наказания