Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ извърши проверка по сигнал за мъртва риба в р. Чепеларска
25.07.2016

След сигнал на 24 юли от жители на с. Катуница за мъртва риба в р. Чепеларска при ж.п. моста в с. Катуница, община Садово, бе сформиран екип от експерти на РИОСВ – Пловдив, РЛ на ИАОС и БДИБР –  Пловдив и извършена проверка на място. При проверката е констатирано наличие на мъртва риба във водите на р.Чепеларска.

На място са измерени показателите: рН – 7,12; разтворен кислород – 6,5 мг/л, ел. проводимост – 1735 µS/сm. Взета е  проба вода от реката за изследване за наличие на метали.
Водата в р. Чепеларска е измерена в участъка преди заустването й в  промишлен канал на КЦМ АД, довеждащ отпадъчните води от КЦМ АД и „Агрия“ АД, при което е констатирано, че коритото на  реката е сухо. Това показва, че оттока на реката в този участък се формира основно от отпадъчните води на двете дружества.
При проверката са взети проби от точките на заустване на производствени води на КЦМ АД и „Агрия“ АД.
Извършен е оглед на  р. Чепеларска на моста при Кемера, където не е установено наличие на мъртва риба в реката. Взета е водна проба за изпитване.
Евентуален причинител на замърсяването може да е и нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води или химикали от неустановен източник, поради което проверките на РИОСВ – Пловдив ще продължат до установяване на източника на замърсяване.
Преценката за състоянието на водния обект (р. Чепеларска) ще бъде извършено от Басейнова дирекция „Източно беломорски район“ – Пловдив, съгласно правомощията по Закона за водите.
След получаване на резултатите от анализите и установяване на причината за замърсяването на нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за водите.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103