Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

175 проверки извърши РИОСВ – Пловдив през юни
19.07.2016

Експертите от регионалната инспекция са извършили 175 проверки в Пловдивска област, 62 от които са извънредни. За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 62 предписания. Съставени са 18 акта.

Седем  компании са получили актове за непредставяне на годишни отчети за инсталации с флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества.
Педесет и пет са сигналите на „Зеления телефон“, които са проверени от РИОСВ – Пловдив. След обаждане от граждани за силни миризми в района на завод за преработка на биомаса в село Труд са извършени няколко проверки. На място не са установени производствени дейности, които са причина за разпространение на неприятни миризми, извън територията на обекта. Процесът в обекта е непрекъснат, всички операции по зареждане на ферментаторите и извеждане на биотора са с постоянно натоварване. Разпространението на неприятни миризми е свързано с метеорологичната обстановка, както и с разположението в близост на животновъдни обекти. След сигнал от граждани на предприятие за производство на полиетиленови изделия в Асеновград е съставен акт по Закона за водите, дружеството не притежава разрешително за заустване на отпадъчни води.
В края на месеца са получени сигнали за замърсяване от събарянето на бившата бирена фабрика. Съставен е акт за установено административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух на пивоварния завод. Имуществената санкция, която се предвижда е от 500 лв. до 5000 лв.
Експертите от отдел „Отпадъци и опазване на почвите“ са съставили два акта на инсталацията за строителни отпадъци в Първенец за липса на отчетност и на община Сопот за събиране и транспортиране на отпадъци без регистрационен документ. Две млекопреработвателни предприятия са получили актове за превишаване на емисионните норми. При още две фирми са установени нарушения, че ползват воден обект за заустване на отпадъчни води без основания, както и в предприятие, което не изпълнява предписания на екоинспекцията.   
Наложените глоби и санкции през периода са в размер на близо 15 хиляди лева.
Подробности от отчета на РИОСВ – Пловдив, може да видите на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com.
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103