Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

На площадката на инсталацията за строителни отпадъци в с. Първенец не са констатирани отпадъци, извън разрешените
06.07.2016

              РИОСВ – Пловдив се самосезира от статия във вестник „Марица“, публикувана на 5 юли 2016 г. Eксперти от инспекцията направиха обход на инсталацията за строителни отпадъци в с. Първенец. На площадката не са констатирани отпадъци от найлон и пластмаса, които са извън разрешените в издадения на 22.06.2015 г. регистрационен документ на „СО Спектър“ ЕАД. Според него разрешените отпадъци са бетон и негови смеси: тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, които са определени с Наредба No 2 за класификация на отпадъците.

На 10 март 2016 г. бе извършена планова проверка на площадката на „СО Спектър“ ЕАД във връзка със спазване на условията на издадения регистрационен документ. При нея бе констатирано, че дружеството приема отпадъци с кодове, различни от упоменатите в издадения регистрационен документ. Дадено бе предписание за преустановяване приемането на различни от разрешените. За установените нарушения екоинспекцията състави акт и наложи наказателно постановление на стойност 7 000 лева. При извършената последваща проверка на 31 март 2016 г. от РИОСВ – Пловдив дружеството е получило предупредителен протокол да почисти площадката от отпадъци, различни от упоменатите в издадения регистрационен документ и да ги предаде на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. От „СО Спектър“ ЕАД са изпълнили препоръките в срок до 30 април 2016 г., което е констатирано при извършен последващ контрол на 9 май 2016 г. Съставен е акт и за неводене на отчетност. Предстои издаване на наказателно постановление в размер от 2 000 до 6 000 лева.

Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg