Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки за изпълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества
19.06.2007

РИОСВ-Пловдив започва проверки за изпълнение на Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях. На контрол подлежат обекти с нисък или с висок рисков потнециал, притежаващи разрешително по тази наредба. Това са  предимно дружества, които съхраняват, обработват и търгуват с петролни и нефтопродукти, химикали, лесно запалими или токсични вещества.  Целта на проверките е да установят дали са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и дали се изпълняват условията в разрешителното. Те се извършват от междуведомствена комисия, определена със заповед на министъра на околната среда и водите и включваща  представители на РИОСВ-Пловдив, регионалните поделения на ГЗ и противопожарна защита, на РИОКОЗ, областната управа и общините, на чиято територия са обектите.

 
Проверките започват през следващата седмица с “Инса газ” ООД, гр. Раковски. Следващите оператори са “Инса Ойл” ООД, “Шел Газ България” ЕАД и “Нафтекс петрол “ЕООД-Петролна база Пловдив.
 
Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях е свързана с изискванията на Директивата за контрол на опасностите от големи промишлени аварии на Европейската комисия.