Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки за изпълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества
19.06.2007

РИОСВ-Пловдив започва проверки за изпълнение на Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях. На контрол подлежат обекти с нисък или с висок рисков потнециал, притежаващи разрешително по тази наредба. Това са  предимно дружества, които съхраняват, обработват и търгуват с петролни и нефтопродукти, химикали, лесно запалими или токсични вещества.  Целта на проверките е да установят дали са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и дали се изпълняват условията в разрешителното. Те се извършват от междуведомствена комисия, определена със заповед на министъра на околната среда и водите и включваща  представители на РИОСВ-Пловдив, регионалните поделения на ГЗ и противопожарна защита, на РИОКОЗ, областната управа и общините, на чиято територия са обектите.

 
Проверките започват през следващата седмица с “Инса газ” ООД, гр. Раковски. Следващите оператори са “Инса Ойл” ООД, “Шел Газ България” ЕАД и “Нафтекс петрол “ЕООД-Петролна база Пловдив.
 
Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях е свързана с изискванията на Директивата за контрол на опасностите от големи промишлени аварии на Европейската комисия.