Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Не са установени замърсявания по речните корита в Пловдивска област
27.06.2016

 Експертите от РИОСВ – Пловдив са извършили проверки на речните корита в Пловдивска област и не са констатирали нарушения. Резултатите от инспекциите на място показват, че са почистени участъци от леглата на дерета и реки, замърсени с отпадъци. Констатирано е, че на много от местата с установени замърсявания през 2015 г., през тази година вече са избегнати.

Във всичките 17 общини на областта са извършени проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив съвместно с представителите на общините и на пътната инфраструктура. Не са констатирани замърсявания на пътища, земни платна, пътни съоръжения, обслужващи зони, крайпътни обслужващи комплекси и опорните им пунктове. На две от населените места в община Стамболийски – в Ново село и Три водици, са дадени предписания в кратки срокове, които са изпълнени.
За тази година няма съставени актове. Издадени са 2 наказателни постановления по съставени през 2015 г. актове, които са пренесени за тази година. На кмета на с. Калековец е наложена глоба в размер на 1400 лв., а на кмета на община Хисаря – на стойност 3000 лв.
Проверките на речните корита и пътната инфраструктура са извършени по заповеди на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103