Други
  2020
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Не са установени замърсявания по речните корита в Пловдивска област
27.06.2016

 Експертите от РИОСВ – Пловдив са извършили проверки на речните корита в Пловдивска област и не са констатирали нарушения. Резултатите от инспекциите на място показват, че са почистени участъци от леглата на дерета и реки, замърсени с отпадъци. Констатирано е, че на много от местата с установени замърсявания през 2015 г., през тази година вече са избегнати.

Във всичките 17 общини на областта са извършени проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив съвместно с представителите на общините и на пътната инфраструктура. Не са констатирани замърсявания на пътища, земни платна, пътни съоръжения, обслужващи зони, крайпътни обслужващи комплекси и опорните им пунктове. На две от населените места в община Стамболийски – в Ново село и Три водици, са дадени предписания в кратки срокове, които са изпълнени.
За тази година няма съставени актове. Издадени са 2 наказателни постановления по съставени през 2015 г. актове, които са пренесени за тази година. На кмета на с. Калековец е наложена глоба в размер на 1400 лв., а на кмета на община Хисаря – на стойност 3000 лв.
Проверките на речните корита и пътната инфраструктура са извършени по заповеди на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103