Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

20 инфраструктурни обекта са финансирани с около 8 млн.лв от ПУДООС, сочи докладът на РИОСВ-Пловдив за 2006 година
22.06.2007

С около 8 млн. лв. са финансирани 20 обекта с екологично значение на територията на РИОСВ-Пловдив от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата са вложени в изграждане на канализационни системи в населените места, депа за твърди битови отпадъци, изграждане на канализационни колектори. Това се посочва в отчетния доклад на екоинспекцията за 2006 г.

 
Отчетът включва анализите по компонентите на околната среда – атмосферен въздух, земи и почви, води и защитени територии и анализите по фактори – отпадъци, шумово замърсяване и радиационен контрол. Докладът на екоинспекцията за 2006 година представя още проектите и обектите с екологична насоченост. Това са инвестиционните програми за привеждане в съответствие с условията на комплексните разрешителни на предприятия от областта, проекти за инфраструктурно строителство и др.
 
От отчета на превантивната дейност на РИОСВ се вижда, че през изминалата година са взети 4 решения по ОВОС на инвестиционни предложения, издадени са 168 решения за преценяване необходимостта от ОВОС по инвестиционни предложения и 8 преценки за необходимостта от екологична оценка на планове и програми. Извършени са 10 контролни проверки върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС. В резултат са наложени 3 наказателни постановления и са съставени 4 акта.
 
Годишният отчетен доклад за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2006 година е на разположение на всички, проявяващи интерес към информацията в него. Той е публикуван в рубриката “Актуално” на интернет страницата на инспекцията. www.riosv-pd-god06.hit.bg.