Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

20 инфраструктурни обекта са финансирани с около 8 млн.лв от ПУДООС, сочи докладът на РИОСВ-Пловдив за 2006 година
22.06.2007

С около 8 млн. лв. са финансирани 20 обекта с екологично значение на територията на РИОСВ-Пловдив от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата са вложени в изграждане на канализационни системи в населените места, депа за твърди битови отпадъци, изграждане на канализационни колектори. Това се посочва в отчетния доклад на екоинспекцията за 2006 г.

 
Отчетът включва анализите по компонентите на околната среда – атмосферен въздух, земи и почви, води и защитени територии и анализите по фактори – отпадъци, шумово замърсяване и радиационен контрол. Докладът на екоинспекцията за 2006 година представя още проектите и обектите с екологична насоченост. Това са инвестиционните програми за привеждане в съответствие с условията на комплексните разрешителни на предприятия от областта, проекти за инфраструктурно строителство и др.
 
От отчета на превантивната дейност на РИОСВ се вижда, че през изминалата година са взети 4 решения по ОВОС на инвестиционни предложения, издадени са 168 решения за преценяване необходимостта от ОВОС по инвестиционни предложения и 8 преценки за необходимостта от екологична оценка на планове и програми. Извършени са 10 контролни проверки върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС. В резултат са наложени 3 наказателни постановления и са съставени 4 акта.
 
Годишният отчетен доклад за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2006 година е на разположение на всички, проявяващи интерес към информацията в него. Той е публикуван в рубриката “Актуално” на интернет страницата на инспекцията. www.riosv-pd-god06.hit.bg.