Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ-Пловдив обявява регионален конкурс за детска творба – есе или рисунка
09.12.2010

РИОСВ-Пловдив обявява регионален конкурс за детска творба – есе или рисунка, посветена на Международната година на биологичното разнообразие. Целта му е да провокира интереса на подрастващите към многообразието и значението на растителните и животинските видове, както и към проблемите на опазването им.

            Регламент:

  • За участие се допускат ученици от трети до седми клас от ОУ във всички  общини на Пловдивска област.
  • Есето тряба да бъде в размер до 2 страници, формат А4. Текстът се предава  на хартиен и електронен носител.
  • Рисунките  трябва да бъдат с размер до 35/50 см.  Няма ограничения за използвана техника и материали. Всеки участник представя по една рисунка.
  • Тематичният акцент на творбите трябва да изразява отношението на автора към природата, към опазването на растителните и животинските видове, към значението, което биологичното разнообразие има за живота на планетата.

 Творбите ще бъдат оценявани от жури, включващо експерти от РИОСВ, студенти-еколози от Аграрния университет в Пловдив, представители на  РИО, представители на неправителствени организации и журналисти.

 На участниците ще бъдат връчени грамоти за участие, а отличените творби ще бъдат наградени. С най-добрите рисунки ще бъде организирана изложба.

 Творбите се предават в Информационния център на РИОСВ-Пловдив на адрес: бул. „Марица” №122. ( В сградата на Водната палата – ІІ етаж, стая № 3). Крайният срок е 10 декември 2010 г.