Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив обявява регионален конкурс за детска творба – есе или рисунка
09.12.2010

РИОСВ-Пловдив обявява регионален конкурс за детска творба – есе или рисунка, посветена на Международната година на биологичното разнообразие. Целта му е да провокира интереса на подрастващите към многообразието и значението на растителните и животинските видове, както и към проблемите на опазването им.

            Регламент:

  • За участие се допускат ученици от трети до седми клас от ОУ във всички  общини на Пловдивска област.
  • Есето тряба да бъде в размер до 2 страници, формат А4. Текстът се предава  на хартиен и електронен носител.
  • Рисунките  трябва да бъдат с размер до 35/50 см.  Няма ограничения за използвана техника и материали. Всеки участник представя по една рисунка.
  • Тематичният акцент на творбите трябва да изразява отношението на автора към природата, към опазването на растителните и животинските видове, към значението, което биологичното разнообразие има за живота на планетата.

 Творбите ще бъдат оценявани от жури, включващо експерти от РИОСВ, студенти-еколози от Аграрния университет в Пловдив, представители на  РИО, представители на неправителствени организации и журналисти.

 На участниците ще бъдат връчени грамоти за участие, а отличените творби ще бъдат наградени. С най-добрите рисунки ще бъде организирана изложба.

 Творбите се предават в Информационния център на РИОСВ-Пловдив на адрес: бул. „Марица” №122. ( В сградата на Водната палата – ІІ етаж, стая № 3). Крайният срок е 10 декември 2010 г.