Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

220 проверки през април са направили експертите на РИОСВ – Пловдив
09.05.2016
Експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили през април 220 проверки на 210 обекта. Дадени са 34 предписания. Най-много са проверките, свързани с управлението на отпадъците и опазването на почвите. Експертите в тази област са направили 142 инспекции на 137 обекта. Дадени са 7 предписания, 6 от които са изпълнени, а за едно текат сроковете за изпълнение.
По сигнали, подадени на „зеления“ телефон са извършени 30 проверки – 19 за замърсявания на въздуха, на реки и на терени. Един от сигналите е за изхвърляне в отводнителен канал, преминаващ през частни имоти на отпадъци от две кравеферми в с. Конуш, в които се отглеждат близо 80 крави и телета. При извършените проверки експертите от РИОСВ – Пловдив са констатирали замърсяване на отводнителния канал източно от фермите, като са дадени предписания да се преустанови заустването на отпадъчни води в канала. След 2 седмици изтича срокът на предписанието, когато ще бъде извършена повторна проверка на място.
5 са сигналите през месеца за бедстващи животни. При три от проверките са открити бухал със счупено крило и два ранени щъркела, изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Намерена от граждани сухоземна костенурка е пусната на свобода в района на защитената зона „Река Марица“, а по получения сигнал за улов на щиглеци не е констатирано нарушение.
Над 26 500 лв. са постъпилите в бюджета средства от наложени санкции през април. Подробният отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив http://plovdiv.riosv.com
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103