Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив извърши проверка на карловското депо по сигнал от „Зеления телефон”
27.06.2007

Експерти от РИОСВ-Пловдив извършиха проверка на Депото за твърди битови отпадъци по сигнал от „Зеления телефон” за носеща се неприятна миризма от сметището. В момента на проверката, на която присъстваха представители на карловската община и оператора, не бе установена никаква миризма от района на сметището до пътя Пловдив –Карлово, както и в района на града. Тя се усеща единствено на около 50 метра от котлованите. Проверката констатира, че трета клетка е запълнена на височина 1,8 м. и е запръстена наполовина с 50-сантиметров слой. До края на работната седмица ще приключи запръстяването и на останалата част от клетката. В четвърта клетка е започнато депониране на първия слой отпадъци, съгласно утвърдената технология. Екоекспертите не установиха замърсяване с отпадъци извън котлованите в района на депото и по пътя към него.

 
На оператора са дадени предписания след приключване на запръстяването на клетка №3 да се монтира, съгласно проекта, газов кладенец. Работещите на сметището се задължават да спазват технологията за депониране, уплътняване и запръстяване на постъпващите балирани отпадъци, както и да не допускат замърсяване с отпадъци извън котлованите.
 
На 12 юни са извършени 24-часови имисионни измервания на атмосферния въздух. Взети са проби от мониторинговите кладенци за подземни води. Резултатите от анализите са под нормите за допустими емисии.