Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив спря запръстяването на карловското сметище с пръст от Дъбенската могила
29.06.2007

Да преустанови изземването на почва от възвишението край с. Дъбене, известно като „Конникът” и да започне рекултивация на нарушения терен предписаха на оператора на карловското сметище експерти от РИОСВ-Пловдив след проверка. Екоекспертите провериха дали се спазва установената технология за преработка на балираните столични отпадъци на клетки 3 и 4 на карловското депо. В момента на проверката отпадъците се депонираха на котлован 4, а 3-ти е достигнал нивото за запълване и е запръстен изцяло. В Карлово и околността не се установи миризма от сметището, тя се усеща в близост с котлованите със софийски и карловски боклуци.
 
Във връзка със сигнали за нерегламентирано изземване на пръст от възвишение край с. Дъбене се направи проверка на място. Тя установи, че теренът е общинска частна собственост и е земеделска земя - пасище. Екоекспертите констатираха, че е извършван добив на почва, с която са запръстявани котлованите на сметището. За тази дейност операторът на карловското депо няма разрешителни, предвидени в законовата уредба.
 
На оператора на карловското сметище са дадени предписания да преустанови изземването на почва от землището на с. Дъбене и рекултивира нарушения терен, както и да спазва установената технология за депониране на балираните отпадъци. На кмета на община Карлово е дадено предписание да представи в РИОСВ-Пловдив актуална скица на терена край Дъбене, известен като „Конникът”.