Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив ще почисти резерват „Червената стена“ за Световния ден на Земята
21.04.2016
Експерти от РИОСВ – Пловдив ще почистят туристическите пътеки в района на биосферен резерват "Червената стена", разположен над асеновградското село Бачково. Акцията е по повод Световния ден на Земята – 22 април.
„Червената стена“ е обявен за резерват през 1962 г. През 1977г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. Със заповед на Министерство на околната среда през 1990 г. е разширен. Общата му площ е 3029 хектара, 2334 от които на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив. Резерватът съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.
По повод Световния ден на Земята децата от подготвителната група на ЦДГ „Люляк“ в Пловдив засадиха кедър и още 4 дървесни вида. Посадъчният материал е предоставен от териториално поделение „Държавно горско стопанство – Пловдив“.
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg