Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив ще почисти резерват „Червената стена“ за Световния ден на Земята
21.04.2016
Експерти от РИОСВ – Пловдив ще почистят туристическите пътеки в района на биосферен резерват "Червената стена", разположен над асеновградското село Бачково. Акцията е по повод Световния ден на Земята – 22 април.
„Червената стена“ е обявен за резерват през 1962 г. През 1977г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. Със заповед на Министерство на околната среда през 1990 г. е разширен. Общата му площ е 3029 хектара, 2334 от които на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив. Резерватът съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.
По повод Световния ден на Земята децата от подготвителната група на ЦДГ „Люляк“ в Пловдив засадиха кедър и още 4 дървесни вида. Посадъчният материал е предоставен от териториално поделение „Държавно горско стопанство – Пловдив“.
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg