Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 1 май се подават уведомления в РИОСВ за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви
12.04.2016

РИОСВ – Пловдив информира, че крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията е до 1 май 2016 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи мекотели за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Съгласно заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите, пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.
В срок до 25 април фермерите, които отглеждат охлюви трябва да декларират наличните количества в РИОСВ – Пловдив. До 5 юли износителите са длъжни писмено да заявят в екоинспекцията всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода от 10 май до 30 юни, както и мястото на съхранението им.
Експерти на РИОСВ – Пловдив ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват маломерни охлюви, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие. При установяване на нарушения съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие ще бъдат налагани санкции. За физическите лица глобите са в размер от 100 до 1000, а за юридическите – от 200 до 5000 лв.
        
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg