Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив наложи глоба от 20 000 лв. за неизпълнено предписание
16.07.2007

Наказателно постановление на стойност 20 000 лв.  издаде РИОСВ-Пловдив на ЕТ „Любен Божиков-Старт” за неизпълнено предписание да маркира експлоатираната от фирмата кариера край с. Чешнигирово с трайни знаци.

 
Предписанието е дадено през февруари тази година след проверка на екоексперти на кариерата. При проверката е установено, че кариерата обхваща три имота, собственост на община Садово – единият е горски фонд, другият – поземлен фонд, а третият е стара кариера, използвана за сметище. Съгласно Закона за подземните богатства добив в кариера в горски фонд може да се извършва след като имотът се изключи от горския фонд, а добив в имот на поземлен фонд – след като се промени предназначението на земята. Към датата на проверката не са били започнати тези процедури.
 
Повторна проверка на екоинспекцията през април констатира, че не е изпълнено предписанието за маркиране на границите на кариерата с трайни знаци. На ЕТ „Любен Божиков-Старт” е съставен акт и дадено предписание да не се извършва добив в имотите на горския и поземления фонд, докато не се реазилизират законовите процедури по промяна на статута на земите.
 
След повторната проверка РИОСВ е изпратила и писмо до РУГ в Пловдив за компетентно становище във връзка с установения добив в имот от горския фонд.