Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив наложи глоба от 20 000 лв. за неизпълнено предписание
16.07.2007

Наказателно постановление на стойност 20 000 лв.  издаде РИОСВ-Пловдив на ЕТ „Любен Божиков-Старт” за неизпълнено предписание да маркира експлоатираната от фирмата кариера край с. Чешнигирово с трайни знаци.

 
Предписанието е дадено през февруари тази година след проверка на екоексперти на кариерата. При проверката е установено, че кариерата обхваща три имота, собственост на община Садово – единият е горски фонд, другият – поземлен фонд, а третият е стара кариера, използвана за сметище. Съгласно Закона за подземните богатства добив в кариера в горски фонд може да се извършва след като имотът се изключи от горския фонд, а добив в имот на поземлен фонд – след като се промени предназначението на земята. Към датата на проверката не са били започнати тези процедури.
 
Повторна проверка на екоинспекцията през април констатира, че не е изпълнено предписанието за маркиране на границите на кариерата с трайни знаци. На ЕТ „Любен Божиков-Старт” е съставен акт и дадено предписание да не се извършва добив в имотите на горския и поземления фонд, докато не се реазилизират законовите процедури по промяна на статута на земите.
 
След повторната проверка РИОСВ е изпратила и писмо до РУГ в Пловдив за компетентно становище във връзка с установения добив в имот от горския фонд.