Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив издаде предписание да се възстанови приемането на столични отпадъци на карловското депо
23.07.2007

Експерти от РИОСВ - Пловдив извършиха проверка на депото за твърди битови отпадъци в Карлово след уведомление от оператора, че е осигурено необходимото количество земни маси за запръстяване в сметището. Проверката установи, че вече се транспортира пръст до депото и е обработена половината от клетка №4, в която е достигнато изискваното от технологията ниво за запръстяване.

 
 На оператора на депото са дадени предписания да възстанови транспортирането, депонирането и обезвреждането на балите от софийската община, да спазва стриктно технологията на обработка и запръстяване и да представя в РИОСВ ежеседмична справка за приетите и обработени столични отпадъци.