Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив спасиха бял щъркел със съдействието на жп служители
Експрети от РИОСВ-Пловдив спасиха бял щъркел със съдействието на служители от жп гарата в с. Долна махала
23.07.2007

Падналата от гнездото си, разположено на стълб в района на гарата птица е прибрана от железничарите, които уведомяват РИОСВ. ЖП-служителите полагат грижи за младата птица до пристигането на екоекспертите. Щъркелът е изпратен за преглед и доотглеждане в Центъра за възстановяване и лечение на редки видове в гр. Стара Загора.
 
Белите щъркели са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Гнездата им обикновено са в рамките на населените места. Случва се жителите им да намират  ранени или паднали от гнездата си птици. Според закона в тридневен срок  трябва да бъде уведомена РИОСВ, в чиято компетентност е вземането на необходимите за спасяване на птицата мерки.