Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив спасиха бял щъркел със съдействието на жп служители
Експрети от РИОСВ-Пловдив спасиха бял щъркел със съдействието на служители от жп гарата в с. Долна махала
23.07.2007

Падналата от гнездото си, разположено на стълб в района на гарата птица е прибрана от железничарите, които уведомяват РИОСВ. ЖП-служителите полагат грижи за младата птица до пристигането на екоекспертите. Щъркелът е изпратен за преглед и доотглеждане в Центъра за възстановяване и лечение на редки видове в гр. Стара Загора.
 
Белите щъркели са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Гнездата им обикновено са в рамките на населените места. Случва се жителите им да намират  ранени или паднали от гнездата си птици. Според закона в тридневен срок  трябва да бъде уведомена РИОСВ, в чиято компетентност е вземането на необходимите за спасяване на птицата мерки.