Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив обучава доброволци за предотвратяване на пожари в резерватите „Червената стена” и „Изгорялото гюне”
24.07.2007

РИОСВ- Пловдив започва противопожарно обучение на доброволните отряди, сформирани от жители на селищата в близост до резерватите „Червената стена” и „Изгорялото гюне”. Екоекспертите, съвместно със служители от Регионалните служби „Пожарна и аварийна безопасност” в Асеновград и Стамболийски ще обучават доброволците как да предотвратяват и как да потушават възникналите горски пожари.
 
Доброволните отряди са сформирани със съдействието на кметствата в селата Бачково и Добростан и град Кричим. Това е начин жителите на населените места  в близост до двата резервата да се включат активно в опазването на уникалните растителни и животински видове. В трите селища РИОСВ-Пловдив има оборудвани противопожарни депа.
 
Паленето на огън в рамките на двата резервата е забранено със заповед на директора на РИОСВ, която е разпространена и в селищата около тях. Санкцията за палене на огън в горите може да стигне до 20 000 лв.
 
Обучението на доброволците в Бачково е планирано за 26 юли,  в Добростан е на 27 юли, а в Кричим – на 30 юли.