Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Доброволци усвояваха техники за безопасност при гасене на пожар в обучение, организирано от РИОСВ-Пловдив
30.07.2007

В продължение на три дни около 50 доброволци от Кричим, Бачково и Добростан се обучаваха на безопасно и ефективно овладяване на горски пожари. Обучението се организира от РИОСВ-Пловдив, в него участваха експерти от  Регионалнитеа служби „Пожарна и аварийна безопасност” от Асеновград и Стамболийски. Целта е опазване от горски пожари на двата резервата – „Червената стена” и „Изгорялото гюне”, които са в близост до трите селища.

 
Наред с  демонстрациите на работа на различни пожарогасителни техники, лекторите акцентираха и върху основните правила на поведение при гасене на пожар, за да не се допускат инциденти и жертви:
 
Горският пожар е природна стихия и няма смисъл да се гаси там, където огънят вече се е развилнял. Важното е усилията да се насочат към  недопускане на разрастването и разпространението му.
 
В огнището на пожара да се влиза групово и организирано от подветрената страна.
 
В огнището на пожара да се влиза винаги с вода – с намокрена кърпа пред носа и устата може да се избегне обгазяване, с водата може да се облее и предпази главата, ако се наложи измъкване през пламъци.
 
В огнище на пожар се влиза задължително със стабилни обувки и дрехи от естествени материи.
 
Убежище от дима и обгазяването, ако човек попадне в  огнен капан, се търси в най-ниските места на горящата зона.
 
Тупалка за гасене се прави от клони на широколистни, а не иглолистни дървета.
 
Паниката взема повече жертви от огъня.