Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Глоба от 500 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на „АБС- Асфалт Бетон София” ЕООД за неизпълнено предписание
03.08.2007

Глоба от 500 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на „АБС- Асфалт Бетон София” ЕООД за неизпълнено предписание. При проверка на асфалтова база на дружеството в карловската местност „Мранчево” през април тази година екоекспертите са установили проблеми в пречиствателните съоръжения на базата. На дружеството е дадено предписание да внесе в РИОСВ информация за  предприетите мерки, целящи подобряване на работата на съоръженията. Повторна проверка констатира, че предписанието не е изпълнено.
 
Акт за замърсяване на атмосферния въздух съставиха екоинспекторите на „Велди-99” ООД, Пловдив. На бетоновъзел, собственост на дружеството се извърши проверка по жалба на живеещи в близост граждани. Проверката установи, че при работата на възела се формират емисии, които не са организирани и замърсяват атмосферния въздух.
 
Допълнително запрашаване се получава и при разтоварването на цимент заради недобро почистване и овлажняване на площадката. По закона за опазване чистотата на атмосферния въздух дружеството може да бъде глобено от 500 до 5000 лв.