Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив състави акт на мелница за допускане на наднормен шум при работа
10.08.2007

Екоексперти съставиха акт на мелница, собственост на кооперация „Симид-1000” за превишаване на пределно допустимите норми за шум при работа на съоръженията. Проверката е по жалба на граждани, живеещи в близост до мелницата на ул. „Кукленско шосе” в Пловдив. Направените замервания са показали ниво на шум 82,8 децибела при норма 70 децибела за производствено-складови територии и зони. На кооперацията е дадено предписание да предприеме нужните мерки за обезшумяване на аспирационната система, която е причина за наднормения шум.
 
Санкцията за превишаване на пределно допустимите норми според Закона за защита от шума в околната среда е от 1000 до 3000 лв.