Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 290 000 лева от такси за опаковки постъпиха в ПУДООС след засилен контрол на РИОСВ-Пловдив
20.08.2007

В резултат на засиления контрол на експерти от РИОСВ-Пловдив от началото на годината в ПУДООС постъпиха близо 290 000 лв. от такси за опаковки.
 
Най-честите пропуски, установявани при проверките са липса на вътрешно-фирмени спецификации, които отразяват опаковачните материали за артикулите, пускани на пазара и липса на месечни справки-декларации за начислената продуктова такса.
 
Над 70 са фирмите – производители и вносители на опаковани стоки на територията на РИОСВ-Пловдив, които, според Закона за управление на отпадъците трябва да заплащат продуктова такса за оползотворяване на отпадъците от пуснатите от тях количества опаковки на пазара.