Други
  2023
  юни (3)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Близо 290 000 лева от такси за опаковки постъпиха в ПУДООС след засилен контрол на РИОСВ-Пловдив
20.08.2007

В резултат на засиления контрол на експерти от РИОСВ-Пловдив от началото на годината в ПУДООС постъпиха близо 290 000 лв. от такси за опаковки.
 
Най-честите пропуски, установявани при проверките са липса на вътрешно-фирмени спецификации, които отразяват опаковачните материали за артикулите, пускани на пазара и липса на месечни справки-декларации за начислената продуктова такса.
 
Над 70 са фирмите – производители и вносители на опаковани стоки на територията на РИОСВ-Пловдив, които, според Закона за управление на отпадъците трябва да заплащат продуктова такса за оползотворяване на отпадъците от пуснатите от тях количества опаковки на пазара.