Други
  2023
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на състоянието на отпадъчните води на обекти, подлежащи на задължителен контрол
22.08.2007

РИОСВ-Пловдив започва проверки на обектите в Пловдивска област, включени в контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води по утвърден от министъра на околната среда и водите списък. На задължителен емисионен контрол подлежат 31 фирми и пречиствателни станции. В този списък са ,,Агрия’’АД , ,,КЦМ’’АД , ,,СКФ-България’’ , ,,ЕЛИТ-95’’ООД , ,,Монди Пекиджинг Стамболийски” ЕАД, ,,ХИМИК’’АД и др. Мониторингът на отпадъчните води, зауствани във водни обекти, включва вземане на проби и анализ, който се извършва от Регионална лаборатория-Пловдив към ИАОС.

 
В случаите на превишаване на определените за всеки обект емисионни ограничения се налагат санкции.        В резултат на  задължителния емисионен контрол през миналата година са издадени наказателни постановления и са наложени еднократни и текущи санкции за  над 170 000 лв.