Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на състоянието на отпадъчните води на обекти, подлежащи на задължителен контрол
22.08.2007

РИОСВ-Пловдив започва проверки на обектите в Пловдивска област, включени в контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води по утвърден от министъра на околната среда и водите списък. На задължителен емисионен контрол подлежат 31 фирми и пречиствателни станции. В този списък са ,,Агрия’’АД , ,,КЦМ’’АД , ,,СКФ-България’’ , ,,ЕЛИТ-95’’ООД , ,,Монди Пекиджинг Стамболийски” ЕАД, ,,ХИМИК’’АД и др. Мониторингът на отпадъчните води, зауствани във водни обекти, включва вземане на проби и анализ, който се извършва от Регионална лаборатория-Пловдив към ИАОС.

 
В случаите на превишаване на определените за всеки обект емисионни ограничения се налагат санкции.        В резултат на  задължителния емисионен контрол през миналата година са издадени наказателни постановления и са наложени еднократни и текущи санкции за  над 170 000 лв.