Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Във връзка с изграждане на пречиствателни станции по Черноморието МОСВ подготвя работни програми за всички общини там
27.08.2007

В най – скоро време МОСВ ще представи работна програма за всяка една община по Черноморието във връзка с изграждането на пречиствателни станции, съобщи днес министър Джевдет Чакъров. Той направи първа копка по проект за подмяна на водопровод и изграждане на дъждоприемна канализация в карловския квартал “Изток”.

 
Изграждането на пречиствателни станции в цялата страна е основен приоритет на министерството, а на първо време особено важни са тези по Черноморието, каза министърът. Той посочи, че за тяхната реализация ще се работи в координация с програмата за развитие на селското стопанство, по която могат да се финансират обекти в областта на водите за малки общини. В оперативната програма специално ще изведем като приоритет във водния сектор пречиствателните станции по Черноморието, допълни Джевдет Чакъров.
 
Той подчерта, че в национален мащаб ако не стартират по 25 пречиствателни станции годишно, има риск да се забави изпълнението на ангажиментите на страната ни пред ЕС в областта на водите.
 
Средства за подобряване на водната услуга в сраната се отпускат и от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/. Няма област в страната, по която да няма одобрени такива проекти по линия на ПУДООС, само на последното заседание на УС на предприятието е взето решение за разпределение на над 70 млн. лева за секторите води и отпадъци, посочи министърът.
 
В отговор на журналистически въпроси, той каза, че е в ход разпоредената от него проверка на състоянието на всички язовири в страната, както и на речните корита. Областните управители и кметовете на общини също ще участват в проверката за състоянието на язовирите и дигите, за да имаме пълна картина. От десетилетия тези съоръжения само се експлоатират, а не се инвестира в подобряване на тяхното техническо състояние, отбеляза министър Чакъров. Той беше категоричен, че ако не се изпълняват предписанията във връзка с безопасната експлоатация на язовирите, ще бъдат отнемани разрешителни.
 
Стартиралият днес в Карлово проект за подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация и улична настилка в квартал “Изток” е на обща стойност 1 млн. и 800 хил. лв. Той се финансира от ПУДООС. На първи етап са отпуснати 800 хил. лв.