Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Във връзка с изграждане на пречиствателни станции по Черноморието МОСВ подготвя работни програми за всички общини там
27.08.2007

В най – скоро време МОСВ ще представи работна програма за всяка една община по Черноморието във връзка с изграждането на пречиствателни станции, съобщи днес министър Джевдет Чакъров. Той направи първа копка по проект за подмяна на водопровод и изграждане на дъждоприемна канализация в карловския квартал “Изток”.

 
Изграждането на пречиствателни станции в цялата страна е основен приоритет на министерството, а на първо време особено важни са тези по Черноморието, каза министърът. Той посочи, че за тяхната реализация ще се работи в координация с програмата за развитие на селското стопанство, по която могат да се финансират обекти в областта на водите за малки общини. В оперативната програма специално ще изведем като приоритет във водния сектор пречиствателните станции по Черноморието, допълни Джевдет Чакъров.
 
Той подчерта, че в национален мащаб ако не стартират по 25 пречиствателни станции годишно, има риск да се забави изпълнението на ангажиментите на страната ни пред ЕС в областта на водите.
 
Средства за подобряване на водната услуга в сраната се отпускат и от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/. Няма област в страната, по която да няма одобрени такива проекти по линия на ПУДООС, само на последното заседание на УС на предприятието е взето решение за разпределение на над 70 млн. лева за секторите води и отпадъци, посочи министърът.
 
В отговор на журналистически въпроси, той каза, че е в ход разпоредената от него проверка на състоянието на всички язовири в страната, както и на речните корита. Областните управители и кметовете на общини също ще участват в проверката за състоянието на язовирите и дигите, за да имаме пълна картина. От десетилетия тези съоръжения само се експлоатират, а не се инвестира в подобряване на тяхното техническо състояние, отбеляза министър Чакъров. Той беше категоричен, че ако не се изпълняват предписанията във връзка с безопасната експлоатация на язовирите, ще бъдат отнемани разрешителни.
 
Стартиралият днес в Карлово проект за подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация и улична настилка в квартал “Изток” е на обща стойност 1 млн. и 800 хил. лв. Той се финансира от ПУДООС. На първи етап са отпуснати 800 хил. лв.