Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив предаде на Районната прокуратура случай за препарирани защитени видове
23.11.2015
По сигнал от фондация „Биоразнообразие“, експерти на РИОСВ – Пловдив със съдействието на IV РУП – Пловдив, извършиха проверка на ресторант „Петър I“ в Стария Пловдив. Констатирали са, че в резиденцията са изложени препарирани екземпляри на морски и скален орел, защитени от Закона за биологичното разнообразие. При проверката не са представени документи за произход на препарираните екземпляри и не е установен собственикът им. Присъствалият на проверката управител на ресторанта Емил Тиберов е отказал да предаде препарираните животни. С това той възпрепятства изпълнението на задълженията на експертите от РИОСВ – Пловдив да отнемат препарираните птици в полза на държавата. Като мотив за отказа управителят посочил отсъствието на собственика на имота, в който се намира ресторанта и имуществото в него. 
 
Поради изключителната рядкост на морския орел в Закона за биологичното разнообразие е указано, че за притежаването на такъв вид се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс, който предвижда освен глоби и лишаване от свобода до 5 години.
Случаят е предаден от РИОСВ – Пловдив на Районна прокуратура - Пловдив за предприемане на действия по търсене на съответната наказателна отговорност на виновните лица.                             
 
Чл. 278д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103