Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив предаде на Районната прокуратура случай за препарирани защитени видове
23.11.2015
По сигнал от фондация „Биоразнообразие“, експерти на РИОСВ – Пловдив със съдействието на IV РУП – Пловдив, извършиха проверка на ресторант „Петър I“ в Стария Пловдив. Констатирали са, че в резиденцията са изложени препарирани екземпляри на морски и скален орел, защитени от Закона за биологичното разнообразие. При проверката не са представени документи за произход на препарираните екземпляри и не е установен собственикът им. Присъствалият на проверката управител на ресторанта Емил Тиберов е отказал да предаде препарираните животни. С това той възпрепятства изпълнението на задълженията на експертите от РИОСВ – Пловдив да отнемат препарираните птици в полза на държавата. Като мотив за отказа управителят посочил отсъствието на собственика на имота, в който се намира ресторанта и имуществото в него. 
 
Поради изключителната рядкост на морския орел в Закона за биологичното разнообразие е указано, че за притежаването на такъв вид се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс, който предвижда освен глоби и лишаване от свобода до 5 години.
Случаят е предаден от РИОСВ – Пловдив на Районна прокуратура - Пловдив за предприемане на действия по търсене на съответната наказателна отговорност на виновните лица.                             
 
Чл. 278д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103