Други
  2021
  юни (2)
  май (3)
  април (7)
  март (4)
  февруари (5)
  януари (2)
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В резултат на засиления контрол на РИОСВ-Пловдив заработи пречиствателната станция на свинекомплексите „Маноле”
28.08.2007

В резултат на засиления контрол на РИОСВ-Пловдив отново е пусната в експлоатация пречиствателната станция на отпадъчните води на свинекомплексите „Маноле І” и „Маноле ІІ” след четиригодишно спиране. Екоинспекцията упражняваше непрекъснат контрол върху състоянието на заустваните в р. Стряма отпадъчни води от свинекомплексите. Многократно, след установяване на отклонения от пределно допустимите норми на концентрация на замърсители във взетите за лабораторен анализ проби, на обектите са налагани санкции и издавани предписания за временно спиране на дейността.
 
Преди месец пречиствателната станция е пусната отново в експлоатация след ремонт и   подобрения – отпадъчните води вече се третират с висококонцентриран бактериален препарат, предназначен за бързо и екологично разграждане на замърсителите, съдържащи се в отработените води. По този начин  се преустановява замърсяването на водите на Стряма.