Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В резултат на засиления контрол на РИОСВ-Пловдив заработи пречиствателната станция на свинекомплексите „Маноле”
28.08.2007

В резултат на засиления контрол на РИОСВ-Пловдив отново е пусната в експлоатация пречиствателната станция на отпадъчните води на свинекомплексите „Маноле І” и „Маноле ІІ” след четиригодишно спиране. Екоинспекцията упражняваше непрекъснат контрол върху състоянието на заустваните в р. Стряма отпадъчни води от свинекомплексите. Многократно, след установяване на отклонения от пределно допустимите норми на концентрация на замърсители във взетите за лабораторен анализ проби, на обектите са налагани санкции и издавани предписания за временно спиране на дейността.
 
Преди месец пречиствателната станция е пусната отново в експлоатация след ремонт и   подобрения – отпадъчните води вече се третират с висококонцентриран бактериален препарат, предназначен за бързо и екологично разграждане на замърсителите, съдържащи се в отработените води. По този начин  се преустановява замърсяването на водите на Стряма.