Други
  2023
  декември (3)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив даде предписание за спиране на производството на цеха в Красново
07.10.2015

РИОСВ – Пловдив издаде предписание за спиране на производството на цеха за дървени въглища в с. Красново до привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания. Обектът може да заработи отново, след като представи резултати от измервания, от които да е видно, че всички показатели са в нормите.

При контролните измервания, проведени на 14 и 15 септември 2015г., от експертите бяха установени превишения само по показател въглероден оксид за две от ретортите в цеха. За едната пещ завишените стойности са 13,5 пъти, а за другата - 11,5 пъти. За констатираните превишени норми на дружеството ще бъде наложена санкция по реда на чл. 69 а от Закона за опазване на околната среда.

Цехът за производство на дървени въглища в с. Красново на „АИБО-С“ ЕООД притежава удостоверение за въвеждане в редовна експлоатация, издадено от главния архитект на община Хисаря по реда на Закона за устройство на територията. При издаването му не се е съобразила с изискването на Закона за чистота на атмосферния въздух и не е изискала протоколи от измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекта. Ако тези данни бяха налични, би следвало община Хисаря да не издава Удостоверение за въвеждане в редовна експлоатация.

По отношение на изискванията за хигиенни отстояния на обектите от жилищни сгради, компетенцията е на Министерството на здравеопазването. Наредбата, регламентираща тези отстояния (Наредба № 7/25.05.1992г), е отменена от 17.05.2011г. РИОСВ - Пловдив няма правомощия в определянето на отстоянието на обектите от жилищни райони.

 

 

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]