Други
  2023
  декември (2)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив извърши проверки за изпълнение на изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества
15.10.2007

РИОСВ-Пловдив провери три обекта за изпълнение на Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях. В състава на междуведомствена комисия екоекспертите извършиха проверки за изпълнение на условията, заложени в разрешителното за експлоатация на „Инса газ” ООД, „Инса ойл” ООД и на „ВИТОГАЗ-България” ЕАД („Шел ГАЗ-България” ЕАД). В комисията участваха още представители на регионалните поделения на ГЗ и противопожарна защита, на РИОКОЗ, областната управа и общините, на чиято територия са обектите.

 
Проверяващите установиха, че операторите са предприели необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (пропан бутан, нефт, котелно гориво, бензин, дизел) и че няма нарушения на  условията от разрешителните за експлоатация на обектите. Комисията издаде предписания за актуализиране на аварийните планове и съгласуването им с ГЗ.
 
На контрол по Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества подлежат обекти с нисък или с висок рисков потециал. Това са  предимно дружества, които съхраняват, обработват и търгуват с петролни и нефтопродукти, химикали, лесно запалими или токсични вещества. Две от проверените дружества са класифицирани като обекти с висок рисков потенциал, дестилерията „Инса ойл” ООД е обект с нисък рисков потенциал.
 
Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях е свързана с изискванията на Директивата за контрол на опасностите от големи промишлени аварии на Европейската комисия.