Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив извърши проверки за изпълнение на изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества
15.10.2007

РИОСВ-Пловдив провери три обекта за изпълнение на Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях. В състава на междуведомствена комисия екоекспертите извършиха проверки за изпълнение на условията, заложени в разрешителното за експлоатация на „Инса газ” ООД, „Инса ойл” ООД и на „ВИТОГАЗ-България” ЕАД („Шел ГАЗ-България” ЕАД). В комисията участваха още представители на регионалните поделения на ГЗ и противопожарна защита, на РИОКОЗ, областната управа и общините, на чиято територия са обектите.

 
Проверяващите установиха, че операторите са предприели необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (пропан бутан, нефт, котелно гориво, бензин, дизел) и че няма нарушения на  условията от разрешителните за експлоатация на обектите. Комисията издаде предписания за актуализиране на аварийните планове и съгласуването им с ГЗ.
 
На контрол по Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества подлежат обекти с нисък или с висок рисков потециал. Това са  предимно дружества, които съхраняват, обработват и търгуват с петролни и нефтопродукти, химикали, лесно запалими или токсични вещества. Две от проверените дружества са класифицирани като обекти с висок рисков потенциал, дестилерията „Инса ойл” ООД е обект с нисък рисков потенциал.
 
Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията с тях е свързана с изискванията на Директивата за контрол на опасностите от големи промишлени аварии на Европейската комисия.