Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Четири фирми са изпълнили в срок задълженията си по еврорегламентите 1907/06 и 1272/08, сочи проверка на РИОСВ-Пловдив
04.01.2011

Проверки на РИОСВ-Пловдив за спазване на сроковете в еврорегламентите за производство, внос и търговия с химични вещества установиха, че КЦМ АД, Пловдив, „Калцит” АД, Асеновград, „Агрия” АД, Пловдив и „Инса Ойл” ООД, Раковски са извършили в срок регистрацията на произвежданите/внесените химични вещества, според изискването на Регламент 1907/2006. И четирите фирми са в категорията производители на вещества над 1000 т/годишно. Те са изпълнили и изискването на Регламент 1272/2008  да класифицират и етикират повторно веществата и да уведомят за това Европейската Агенция по химикали.

            РИОСВ-Пловдив напомня на производителите, вносителите и търговците на химични вещества, че според правилата на новия Регламент 1272/08 до един месец от пускането на пазара на техните химични вещества трябва да уведомят Европейската Агенция по химикали за извършената класификация и етикиране.