Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Четири фирми са изпълнили в срок задълженията си по еврорегламентите 1907/06 и 1272/08, сочи проверка на РИОСВ-Пловдив
04.01.2011

Проверки на РИОСВ-Пловдив за спазване на сроковете в еврорегламентите за производство, внос и търговия с химични вещества установиха, че КЦМ АД, Пловдив, „Калцит” АД, Асеновград, „Агрия” АД, Пловдив и „Инса Ойл” ООД, Раковски са извършили в срок регистрацията на произвежданите/внесените химични вещества, според изискването на Регламент 1907/2006. И четирите фирми са в категорията производители на вещества над 1000 т/годишно. Те са изпълнили и изискването на Регламент 1272/2008  да класифицират и етикират повторно веществата и да уведомят за това Европейската Агенция по химикали.

            РИОСВ-Пловдив напомня на производителите, вносителите и търговците на химични вещества, че според правилата на новия Регламент 1272/08 до един месец от пускането на пазара на техните химични вещества трябва да уведомят Европейската Агенция по химикали за извършената класификация и етикиране.