Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив стартира Европейската седмицата на мобилността с измерване чистотата на атмосферния въздух пред ученици
15.09.2015

По повод Европейската седмица на мобилността (16 – 22 септември) експерти от РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда ще представят пред ученици от ЕГ „Иван Вазов“ и ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ дейността на Aвтоматичната измервателна станция „Каменица“. Инспекторите ще демонстрират измерване на основни характеристики на атмосферния въздух (серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, фини прахови частици), както и ниво на шум, излъчван в околната среда от битови и производствени източници в района. От 11 до 14 часа АИС „Каменица“ ще е отворена и за всички желаещи граждани, които искат да се запознаят как се отчита чистотата на въздуха в Пловдив.  
Мобилната автоматична станция ще бъде позиционирана в периода от 17 до 22 септември на транспортен възел „Баня Старинна“. На 20 септември в този участък ще се проведе и велошествие „Бъди в града без кола“, организирано от община Пловдив съвместно с MaxEurope. Това е възможност да бъде отчетено въздействието върху качеството на атмосферния въздух в района от ограниченото движение на моторни превозни средства.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103