Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В проекта за заповед за обявяване на защитена зона язовир Конуш няма забрани за обичайните стопански практики, разясниха експерти от РИОСВ на работна среща
26.10.2007

Няма забрана за обичайните стопански практики като паша на животни, риболов, обработване на нивите в границите на защитената зона язовир Конуш. Това бе разяснено на първата работна среща, организирана от РИОСВ-Пловдив за публично представяне на проекто-заповедта в Асеновград. На срещата екоекспертите обясниха че определените в проекта срокове на забрани за отделни дейности са съобразени с периодите на развитие на защитените видове птици, обитаващи язовира.
 
В едномесечен срок, който тече от 25 октомври, могат да се представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекто-заповедта забрани и ограничения.
 
РИОСВ-Пловдив ще организира на 15 ноември среща с жителите на  село Конуш, на която ще бъдат разяснени режимите, забраните и компенсаторните механизми, предвидени в проекта за заповед.