Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

До всички кандидати участващи в конкурса за длъжността Юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
07.09.2015

 

НОРМАТИВНА БАЗА
1.    АПК
2.    ЗАНН
3.    ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
4.    ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5.    ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА РЕГИОНАЛНИТЕИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ