Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Три акта на обща стойност 40 000 лв. състави РИОСВ-Пловдив за неизпълнение на условията в комплексните разрешителни
05.11.2007

РИОСВ-Пловдив състави актове на „Калцит” АД-Асеновград, „ИНСА ОЙЛ” ООД-Раковски и „Дружба Стъкларски заводи” АД-Пловдив за неизпълнение на условия от издадените им комплексни разрешителни (КР). Наказателните постановления на първите две дружества са на стойност 10 000 лв. всяко, а на третото – 20 000 лв. Нарушенията са констатирани от екоекспертите по време на задължителните годишни проверки по изпълнение на условията в КР, които се извършват по график, утвърден от МОСВ. В Пловдивска област операторите, на които са издадени комплексни разрешителни са десет, до момента са извършени проверки на осем от тях.

 
Комплексното разрешително фиксира условията, които гарантират, че определена инсталация или част от нея  ще работят в съответствие със законовите изисквания за опазване на околната среда.