Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

230 проверки на РИОСВ – Пловдив през юли
13.08.2015

През юли най-много са проверките, свързани с управлението на отпадъците и опазването на почвите. Експертите в тази област са направили 161 инспекции на 158 обекта. Дадени са 31 предписания, 11 от които са изпълнени, а за останалите текат срокове за изпълнение.
За неспазване на екологичното законодателство РИОСВ – Пловдив е издало 10 наказателни постановления на предприятия в региона. От тях 4 са на фирми с наложени текущи месечни санкции,  в сила до прекратяване на замърсяванията. Две от тях са на фирма, която при дейността си замърсява въздуха с вредни химични вещества над допустимите концентрации, другите две са за нефункциониращи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Санкциите, наложени на трите фирми са в размер на 5 802 лв.
По сигнали, подадени на „зеления“ телефон са извършени 46 проверки, от които 10 за бедстващи птици. Страдащите щъркели, сови и бързолет са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Един от постъпилите през юли сигнали е за отглеждане на защитен вид животни. При извършената проверка на място са открити 6 екземпляра шипобедрени костенурки, отглеждани от пловдивчанин в домашни условия. Съставен е акт за административно нарушение.
Наказателните постановления за юли са на обща стойност 7 500 лв. Подробният отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив http://plovdiv.riosv.com
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg