Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

230 проверки на РИОСВ – Пловдив през юли
13.08.2015

През юли най-много са проверките, свързани с управлението на отпадъците и опазването на почвите. Експертите в тази област са направили 161 инспекции на 158 обекта. Дадени са 31 предписания, 11 от които са изпълнени, а за останалите текат срокове за изпълнение.
За неспазване на екологичното законодателство РИОСВ – Пловдив е издало 10 наказателни постановления на предприятия в региона. От тях 4 са на фирми с наложени текущи месечни санкции,  в сила до прекратяване на замърсяванията. Две от тях са на фирма, която при дейността си замърсява въздуха с вредни химични вещества над допустимите концентрации, другите две са за нефункциониращи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Санкциите, наложени на трите фирми са в размер на 5 802 лв.
По сигнали, подадени на „зеления“ телефон са извършени 46 проверки, от които 10 за бедстващи птици. Страдащите щъркели, сови и бързолет са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Един от постъпилите през юли сигнали е за отглеждане на защитен вид животни. При извършената проверка на място са открити 6 екземпляра шипобедрени костенурки, отглеждани от пловдивчанин в домашни условия. Съставен е акт за административно нарушение.
Наказателните постановления за юли са на обща стойност 7 500 лв. Подробният отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив http://plovdiv.riosv.com
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg