Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт в Дирекция “Превантивна дейност” в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)"
30.07.2015

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.
                   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
Жанет Петрова Боева
 
5
4
16,71
5
103,55
2.       
Елена Георгиева Янкова
4,25
4
15,99
5
96,95
3.       
Станислав Георгиев Георгиев
4,25
4
17,13
5
102,65
4.       
Петя Атанасова Колева
4
4
13,56
5
83,80
5.       
Даниела Василева Маркова
4
4
14,28
5
87,40
6.       
Атанаска Иванова Бъчварова
4,25
4
14,13
5
87,65