Други
  2020
  май (11)
  април (10)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ – Пловдив спасиха шест костенурки
24.07.2015

При съвместна проверка на  РИОСВ – Пловдив и РУ на полицията в Асеновград, в частен дом в града е установено, че се отглеждат 6 костенурки от вида шипобедрена костенурка. Животните са иззети и пуснати на свобода в естествената им среда.
 
На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение. Предстои издаване на наказателно постановление. Глобата за подобно нарушение е от 100 до 5000 лв. Освен глобата на нарушителите се налага и обезщетение по 200 лв. за всеки екземпляр.
 
На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки – шипоопашата и шипобедрена. Забранено е улавянето на екземпляри от тези видове, както и пренасянето им, отглеждането им и търговията с тях. Шипоопашатата костенурка е вид, включен в списъка от видове в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие, за които се прилагат разпоредбите на чл. 278 „д“ от Наказателния кодекс. За тях е предвидено освен глоба и наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.