Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ – Пловдив спасиха шест костенурки
24.07.2015

При съвместна проверка на  РИОСВ – Пловдив и РУ на полицията в Асеновград, в частен дом в града е установено, че се отглеждат 6 костенурки от вида шипобедрена костенурка. Животните са иззети и пуснати на свобода в естествената им среда.
 
На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение. Предстои издаване на наказателно постановление. Глобата за подобно нарушение е от 100 до 5000 лв. Освен глобата на нарушителите се налага и обезщетение по 200 лв. за всеки екземпляр.
 
На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки – шипоопашата и шипобедрена. Забранено е улавянето на екземпляри от тези видове, както и пренасянето им, отглеждането им и търговията с тях. Шипоопашатата костенурка е вид, включен в списъка от видове в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие, за които се прилагат разпоредбите на чл. 278 „д“ от Наказателния кодекс. За тях е предвидено освен глоба и наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.